عکاسی کودک

طبق گفته روانشناس های کودک ۷ سال اول زندگی سرنوشت ساز ترین دوران زندگی انسان است . پس باید کودک را در محیطی توام با آرامش و عشق همراه با تجربیات مثبت قرار گیرند تا آینده خود را به بهترین شکل به وجود آورند .

استودیو عکاسی کودک فام  :در محیطی شاد و با رعایت تمامی مسائل حفاظتی و بهداشتی جهت عکاسی از کودکان و همچنین با تجهیز برترین امکانات روز دنیا توسط پرسنل خانم جوان و حرفه ای همراه با طراحی های کم نظیر و استیج های متنوع این امکان را به شما والدین گرامی میدهد